Area Service>Programowane utrzymanie ruchu

 • ASm_1.jpg

  Programowane utrzymanie ruchu

  Area Service ACMI oferuje klientom możliwość wypracowania warunków programowanego utrzymania ruchu, celem utrzymania wydajności linii przez całe jej życie, poprzez bezpośrednie wsparcie osób, które ją projektowały, montowały i uruchamiały.

   

  CHARAKTERYSTYKI

  Ustalenia dotyczące programowanego utrzymania ruchu dotyczą następujących charakterystyk:

  • Personalizacja. Plany utrzymania ruchu i interwencje zostają opracowane i zaplanowane w sposób uwzględniający potrzeby produkcyjne i organizacyjne klienta
  • Team profesjonalistów. Zostaje ustanowiony “menager projektu” dla koordynacji wszystkich aktywności zawartych w ustaleniach, w sposób pozwalający zagwarantować klientowi terminowość, odpowiednią organizację interwencji (wysyłka komponentów, wybór wykwalifikowanego personelu dla przeprowadzenia interwencji)
  • Stała cena. Brak rocznego wzrostu cen tak samych części jak i kosztów robocizny przez cały czas trwania ustaleń, co przekłada się na oszczędności od 6% do 10% w przypadku kontraktu trzyletniego
  • Robocizna. Klient podpisując kontrakt otrzymuje gwarancję specjalnych cen robocizny, bardziej korzystnych od cen z cennika
  • Specjalne rabaty cenowe. Części zamienne zakupione w pakiecie programowanego utrzymania ruchu są objęte specjalnymi upustami cenowymi w stosunku do cen cennikowych
  • Szkolenie personalizowane. Kontrakt programowanego utrzymania ruchu zawiera również szkolenie personalizowane dla operatorów prowadzone przez kwalifikowanych instruktorów ACMI
  • TCO. Kontrakt programowanego utrzymania ruchu pozwala na znaczące zredukowanie kosztów TCO oraz poprawienie kompleksowej wydajności linii

  In caricamento...