Area Service>Części zamienne

 • ASr_1.jpg

  Części zamienne

  Serwis "Części zamienne" zajmuje się tym wszystkim, co dotyczy komponentów systemów instalowanych przez ACMI. Części zamienne dzielą się na dwie główne kategorie: te dla utrzymania ruchu i te awaryjne. Obie kategorie odpowiadają wymaganiom optymalizacji funkcjonowania systemów redukując do minimum czasy serwisowe i limitując tym samym nieplanowane postoje maszyn.

   

  Listy części zamiennych do utrzymania ruchu

  Części zamienne do zamówienia ok. dwa miesiące przed przeglądem technicznym:

  • komponenty do rutynowego utrzymania ruchu i przeglądów okresowych
  • komponenty zużywające się i do wymiany prewencyjnej

   

  Listy części zamiennych awaryjnych

  Części zamienne do zamówienia w momencie zakupu lub dla uzupełnienia magazynu części zamiennych przy maszynie dla ograniczenia czasu przestoju maszyny:

  • komponenty strategiczne
  • kit komponentów elektrycznych i pneumatycznych

  Dla otrzymania wyceny można pobrać wstępnie wypełniony moduł Excel (zawiera macro do aktywacji):

  In caricamento...