Firma>POLITYKA JAKOŚCI

 • Pagina_ISO.jpg

  POLITYKA JAKOŚCI

  ISO 9001:2015

  Aby Klienci i Strony Zainteresowane byli coraz bardziej usatysfakcjonowani dostarczonym produktem i usługami, zgodnie z obowiązującymi wymogami, ACMI określa następujące cele makro:

   

  KONTEKST I ZAINTERESOWANE STRONY

  Jak najlepsze zrozumienie zewnętrznego i wewnętrznego kontekstu, w którym działa, dynamicznie reagując na zmiany i nieustannie dążąc do zaspokojenia potrzeb wszystkich zainteresowanych stron, od fazy projektowania po pomoc posprzedażną.

   

  CIĄGŁE DOSKONALENIE - LEADERSHIP – ZARZĄDZANIE ZASOBAMI

  Poszukiwanie w biznesie maszyn i systemów pakowania ciągłego udoskonalania własnych produktów, procesów i pakietów Service, silnych w sektorze R&D skonsolidowanym i wrażliwym na potrzeby Klienta i kontekst globalny.

  Uczenie się na doświadczeniu z pola, dla promowania produktów coraz bardziej wydajnych i konkurencyjnych, a także upgrade produktów już obecnych na rynku.

  Dostarczanie wydajnej asystencji Klientowi we wszystkich jego zapytaniach Serwisowych.

  Ciągłe budowanie kompetencji i profesjonalizmu własnych pracowników i zachowywanie odpowiedniej świadomości organizacyjnej, dzięki nieustannemu szkoleniu i przydzielaniu nowo zatrudnionych do bardziej doświadczonego personelu.

  Dokładne wybieranie dostawców i współpracowników zewnętrznych, aby mogli przyczynić się do ogólnego wzrostu Przedsiębiorstwa.

  Utrzymanie wraz z upływem czasu zintegrowanego systemu zarządzania biznesem, wydajnego, wspieranego przez ambitne cele usprawnień, aktywnie wspieranego przez zaangażowane zasoby.

   

  RYZYKO I MOŻLIWOŚCI

  Promowanie podejścia opartego na ryzyku w celu zarządzania zagrożeniami związanymi z procesami, promując wszystkie działania niezbędne do ich łagodzenia, a także identyfikowania wszystkich możliwych okazji.

   

  Fornovo, 30/07/2018

   

  In caricamento...