Nowości>Soft Drinks

 • Nsr1.jpg
 • Nsr2.jpg
 • Nsr3.jpg
 • Nsr4.jpg
 • Nsr5.jpg
 • Nsr6.jpg
 • Nsr7.jpg
 • Nsr8.jpg
 • Nsr9.jpg
 • Nsr9b.jpg

  Linie repacking

  SKONTAKTUJ SIĘ W CELU UZYSKANIA DALSZYCH INFORMACJI

  Repacking nie jest z pewnością nowinką, ale innowacyjne są techniki zastosowane przez ACMI otwierające nowe możliwości dla ponownego pakowania, przede wszystkim dla producentów soft drinks.

  Linię, którą przedstawiamy cechuje wysoki stopień automatyzacji i wielka elastyczność, zarówno w fazie depaletyzacji, jak w fazie ponownego pakowania oferując interesujące rozwiązania dla wielkich grup międzynarodowych z sektora rozlewnictwa.

  KONCEPCJA

  Ta innowacyjna linia repacking umożliwia liczne możliwości ponownego pakowania rozpoczynając od trzech typologii produktu: zgrzewek puszek, zgrzewek butelek, butelek PET pakowanych luzem na wyprofilowanych tacach, butelek pakowanych luzem na tacach kartonowych, puszek pakowanych luzem na tacach kartonowych. Będąc wyposażoną w trzy stacje załadunku na wejściu, linia może miksować do trzech różnych smaków, paletyzując bezpośrednio na paletę lub na tacę.

  kombinacje

  Przed rozpoczęciem opisu linii z technicznego punktu widzenia, należy wyszczególnić możliwe kombinacje repacking możliwe do uzyskania:

  • ponowna paletyzacja zgrzewek tego samego smaku na palety o wymiarach innych od oryginalnych;
  • ponowna paletyzacja luźnych butelek tego samego smaku w tace o wymiarach innych od oryginalnych;
  • ponowna paletyzacja zgrzewek i mieszanie różnych smaków na paletach o wymiarach innych od oryginalnych, tworząc palety z różnymi smakami;
  • ponowna paletyzacja luźnych butelek i mieszanie różnych smaków w tacach o wymiarach innych od oryginalnych, tworząc tace z różnymi smakami.

  Typologie palet na wejściu

  Wyżej opisane kombinacje mogą być przekazane do magazynu spaletyzowane na:

  • CHEP 1200x1000
  • EUROPALLET 1200x800
  • Dusseldorfer 800x600
  • wyprofilowana taca z tworzywa 800x600

  Typologie palet na wyjściu

  Produkty zdepaletyzowane i zmiksowane przez linię repacking mogą zostać ponownie zapakowane wybierając pomiędzy siedmioma typami palet lub tac. Maksymalny wymiar to 1200x1000, podczas gdy do dostępnych formatów zaliczają się ćwiartki tac (z tworzywa lub kartonowe), płaskie przekładki oraz tace z kółkami.

  LINIA

  Przechodząc do opisu linii z technicznego punktu widzenia, prezentuje się ona jako system z wejściem złożonym z trzech niezależnych stacji załadunku. Stacje te składają się z transporterów, które wprowadzają palety produktu w kierunku dwóch robotów depaletyzujących wyposażonych w dedykowane głowice pobierające. Głowice pobierające prezentują główny punkt całego systemu depaletyzacji, który z jednej strony jest w stanie zdepaletyzować zgrzewki puszek i butelek przenosząc je „rzędami”, a z drugiej strony , dzięki automatycznemu systemowi wymiany głowicy, może przenosić luźne butelki pobrane z wyprofilowanych tac wykonanych z tworzywa. Głowica pobierająca luźne butelki wyposażona jest w system telekamer, aby korygować ewentualne niedoskonałości tac i gwarantować za każdym razem perfekcyjne centrowanie podczas fazy pobierania produktu. Po zdepaletyzowaniu, dwa rodzaje produktu, zgrzewki (z puszkami bądź z butelkami) i butelki luźne, przemierzają dwie różne trasy, aby na końcu spotkać się na wysokości wyspy paletyzacji.

  TWISTERBOX I TRAYMAX

  Zgrzewki butelek lub puszek pochodzące z trzech linii depaletyzacji przekazywane są, po ich depaletyzacji, w kierunku systemu formowania warstwy Twisterbox, którego zadaniem, poza formowaniem warstwy, jest mieszanie między sobą smaków w taki sposób, aby dostarczyć do paletyzatora warstwę produktów z różnymi smakami. Twisterbox jednakże może zarządzać tylko jednym rodzajem smaku kiedy celem linii repacking jest zmiana rozmiarów finalnych palety, dla przykładu przechodząc z palety Euro na ćwiartki palet. Możliwości nie kończą się tutaj, ponieważ system może nie tylko zmodyfikować wymiary finalne palety, ale może też umieścić warstwę produktów wewnątrz tac kartonowych o wymiarach pół - palety lub ćwierć – palety i następnie ułożyć je na palecie. W przypadku umieszczania produktów wewnątrz tac, do gry wkracza tackarka Traymax, następny kardynalny element tej centralnej części linii, który umieszczono logistycznie obok Twisterbox spełnia dwie funkcje: z jednej strony jego zadaniem jest powtórne pakowanie luźnych butelek (a także mieszanie smaków, maksymalnie trzech) kiedy linia jest ustawiona z tym typem programu, z drugiej ma za zadanie produkowanie pustych tac wewnątrz których mogą być umieszczane warstwy zgrzewek (z puszkami lub z butelkami PET) wyprodukowane przez Twisterbox.

  PALETYZACJA

  Faza paletyzacja powierzona jest trzem robotom Condor ze specjalnymi głowicami pobierającymi: pierwszy, umiejscowiony na wyjściu z Twisterbox i Traymax, jest wyposażony w głowicę pobierającą z chwytakami obwodowymi i ma za zadanie umieszczać warstwy produktów wewnątrz tac wyprodukowanych przez Traymax (w tym przypadku linia może generować tace z jednym smakiem lub z mieszanymi smakami); drugi, wyposażony głowicę koszową ma za zadanie paletyzację zarówno przygotowanych przez Twisterbox warstw zgrzewek w folii termokurczliwej, jak i tac z luźnymi butelkami przygotowanych przez Traymax; trzeci robot, wyposażony w specjalną głowice pobierającą, ma za zadanie zarządzenie i dostarczanie palet i przekładek, które zasilają proces paletyzacji.

  OWIJANIE

  Linia kończy się na systemie owijania złożony z trzech owijarek, które mogą obsłużyć różnorakie kombinacje. Pierwsze dwie owijarki, umieszczone blisko wyspy paletyzacji, są to systemy z nieruchomą paletą model Vortex 1000, podczas gdy trzecia owijarka jest systemem z obrotową paletą model Rocket. Wszystkie trzy urządzenia wyposażono w rolki o wysokości jednego metra i w elektroniczny system wstępnego naciągu opatentowany przez ACMI (wartość prestretch folii powyżej 400%) oraz w system automatycznej wymiany całego zespołu wstępnego naciągu. Najbardziej skomplikowaną konfiguracją jest ta, w której owijarka Vortex owija ćwiartki palet, druga owijarka Vortex grupuje po dwie dwie ćwiartki palet tworząc pół-paletę, a trzecia i ostatnia owijarka owija razem dwie pół-palety, zaraz po tym kiedy obydwie zostały ustawione na palecie „matce”, generując jedną pełną paletę. Nie jest to obowiązkowa kombinacja owijania, ale ta w której każda z maszyn owija paletę o innych wymiarach: ćwierć-paletę, pół-paletę, paletę pełną… jeśli to nie jest elastyczność!

  In caricamento...