Nowości>Wody Mineralne

 • NAba_1.jpg
 • NAba_2.jpg
 • NAba_3.jpg
 • NAba_4.jpg

  Danone - Badoit

  SKONTAKTUJ SIĘ W CELU UZYSKANIA DALSZYCH INFORMACJI

  Linia szkło bezzwrotne/zwrotne 32.000 bph. Formaty: 0,25 - 0,33 - 0,5 - 0,75 - 1 Lt.

  W zakładzie, w którym rozlewa się wodę mineralną Badoit, należącym do grupy Danone, ACMI zaprojektowało i wykonało wysoce elastyczną linię rozlewniczą do szkła. Linia ta pracuje z prędkością maksymalną 32.000 butelek na godzinę na napełnianiu, jest w stanie zarządzać butelkami zarówno zwrotnymi jak i bezzwrotnymi, o pojemności 25, 33, 50, 75 i 100 cl oraz pakować je w kartony lub skrzynie.

  DEPALETYZATOR RASAR D200 

  Pierwszą maszyną w linii jest depaletyzator Rasar D200 z rozładunkiem od góry. Ten system odbiera palety pustych butelek i depaletyzuje rozładowując je na wyższym poziomie, gdzie znajdują się podajniki ewakuujące. Zainstalowana wersja jest wyposażona w niezależny centrator warstwy, który pozwala na zaoszczędzenie czasu podczas zmiany palety, i w robota SCARA, którego zadaniem jest zarządzanie “kapturami tekturowymi”, przekładkami i paletami. Robot przenosi każdy z tych elementów do odpowiednich magazynów umieszczonych w pobliżu maszyny, w których zostają oddzielnie zbierane.

  ROBOT ZAŁADOWARKA W KARTONY CONDOR 

  Następną zainstalowaną maszyną wartą poznania jest robot Condor. Jego zadaniem jest ładowanie butelek przychodzących z linii w kartony lub w skrzynie. Jeżeli chodzi o kategorię szkła bezzwrotnego (25 - 50 - 100 cl), robot jest wyposażony w dedykowaną głowicę pobierającą dla każdego formatu. Na omawianej linii zmiana głowicy odbywa się ręcznie, ale maszyna może być zaprojektowana z systemem zmiany automatycznej w przypadku, gdy potrzeby produkcji tego wymagają. Opisywana głowica jest typu “podwójnego” i składa się z dwóch rzędów po trzy chwytaki w każdym (3+3), co pozwala uzyskać prędkość załadunku w kartony równą 40.000 butelkom na godzinę. Poza prędkością, kolejną z zalet robota Condor, jest jego olbrzymia elastyczność. W rzeczywistości możliwe jest dodawanie nowych formatów w dowolnym momencie, po prostu wyposażając robota we właściwą głowicę pobierającą. Wejście do robota ładującego w kartony jest przestudiowane pod kątem zmniejszenia naporu na przychodzące z linii butelki i uniknięcia w ten sposób nadmiernych otarć, które mogłyby uszkodzić ich powierzchnię i etykietę.

  PALETYZATOR 

  Paletyzacja została powierzona systemowi formowania warstwy w trybie ciągłym Twisterbox który, w przypadku Badoit, został połączony z robotem paletyzującym model Condor. Ten zamierzony wybór techniczny został podyktowany wymogiem paletyzowania za pośrednictwem tej samej maszyny zarówno kartonów z butelkami, jak i plastikowych skrzyń. Jeżeli chodzi o system Twisterbox, mowa o modelu z dwoma modułami, który jest w stanie zarządzać obydwoma formatami z tą samą wydajnością i przechodzić z jednego formatu do następnego interweniując wyłącznie na panelu operatorskim. Robot Condor znajdujący się obok Twisterbox jest wyposażony w dwie różne głowice pobierające: głowica koszowa jest używana do pracy z kartonami, podczas gdy głowica ze ściskami obwodowymi jest stosowana przy paletyzacji skrzyń plastikowych. System ten prezentuje serię niekwestionowanych korzyści: prędkość robocza, minimalna konserwacja, olbrzymia elastyczność, niezawodność i ograniczone wymiary. Palety przygotowane przez paletyzator są przenoszone do owijarki z obrotowym ramieniem za pośrednictwem wózka szynowego dostarczonego przez ACMI. Wózek ten charakteryzują szyny do przesuwania zamontowane na równi z podłożem, pozwalając w sposób na przejazd wózków widłowych bezpośrednio do magazynu. Całościowy obraz pokazuje wysoce zautomatyzowaną linię, która jest w stanie przejść od pracy ze szkłem bezzwrotnym do pracy ze szkłem zwrotnym w krótkim czasie, a także zarządzać dużą ilością formatów przy wysokiej wydajności produkcyjnej.

  In caricamento...